آدرس و تلفن هتل آپارتمان های نزدیک به حرم رضوی در خیابان تهران

خیابان امام رضا مشهد که در گذشته به نام های خیابان تهران و خیابان فردوسی نیز نامیده میشد طولانی ترین و عریض ترین خیابانی است که از ترمینال مسافربری مشهد آغاز و  به حرم مطهر رضوی منتهی می شود خط یک بی آر تی BRT مشهد از این خیابان عبور می کند همچنین خط یک قطار شهری مشهد نیز در این خیابان قرار دارد بازار امام رضا مشهد که یکی از قدیمی ترین بازارهای مشهد می باشد نیز در این خیابان قرار دارد به دلیل موقعیت عالی این خیابان از نظر وسعت و امکانات حمل و نقلی خوب تعداد زیادی از اماکن اقامتی مشهد در این خیابان قرار دارد. در زیر لیست کامل هتل آپارتمان هایی که در خیابان امام رضا مشهد قرار دارند به همراه آدرس و تلفن در اختیارتان قرار می گیرد

 

 
هتل آپارتمان ابریشم هتل آپارتمان قصر آییدین هتل آپارتمان نیکا
نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

امام رضا 2 (کوچه کربلا)

تلفن : 2 - 38516500 - 051

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

امام رضا 19

تلفن هتل : 8 - 38532735 - 051
تلفن رزرو: 38550751 - 051

وب سایت : wwwghasraidinhotel.com

نشانی : مشهد خیابان امام رضا

دانش شرقی 8

تلفن: 38532770 - 051

 
     
     

هتل آپارتمان اخوان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32226371 - 051


هتل آپارتمان آذر

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38543156 - 051


هتل آپارتمان آذین

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38543156 - 051


هتل آپارتمان ارغوان1

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38521473 - 051


هتل آپارتمان ارکیده

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38544655 - 051


هتل آپارتمان آرمان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38594348 - 051


هتل آپارتمان ارمغان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38527812 - 051


هتل آپارتمان آرین

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32210941 - 051


هتل آپارتمان آزادگان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38511414 - 051


هتل آپارتمان آزاده

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38593701 - 051


هتل آپارتمان آسا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

 


هتل آپارتمان اسکان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38541537 - 051


هتل آپارتمان آسمان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38519996 - 051


هتل آپارتمان اصفهانی

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32228613 - 051


هتل آپارتمان اصیلا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38599308 - 051


هتل آپارتمان آفرین

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32226033 - 051


هتل آپارتمان افشار

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32224569 - 051


هتل آپارتمان آلاله

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38598508 - 051


هتل آپارتمان آنا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38513217 - 051


هتل آپارتمان اورانوس

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32257235 - 051


هتل آپارتمان بابایی

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38598519 - 051


هتل آپارتمان بدیع

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38547532 - 051


هتل آپارتمان بنفشه

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38548653 - 051


هتل آپارتمان بهار

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن :38514995 - 051


هتل آپارتمان بهاران

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38514733 - 051


هتل آپارتمان بهروز

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32257699 - 051


هتل آپارتمان بهشت

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن :38511533 - 051


هتل آپارتمان پارت

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38593186 - 051


هتل آپارتمان پارسایان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38545550 - 051


هتل آپارتمان پرستو

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32229901 - 051


هتل آپارتمان پرشیا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32221571 - 051


هتل آپارتمان پرند

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن :


هتل آپارتمان پرنیان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38542955 - 051


هتل آپارتمان پگاه

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38547430 - 051


هتل آپارتمان پویا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38517997 - 051


هتل آپارتمان ترابی

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38590608 - 051


هتل آپارتمان ترنم

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32333618 - 051


هتل آپارتمان ثامن الحجج

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38511313 - 051


هتل آپارتمان ثامن السرور

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38542189 - 051


هتل آپارتمان جزیره

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38547262 - 051


هتل آپارتمان جلالیان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38596504 - 051


هتل آپارتمان جمالی

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38596302 - 051


هتل آپارتمان جمیل

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38596243 - 051


هتل آپارتمان حمید

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38518204 - 051


هتل آپارتمان خضرا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38599709 - 051


هتل آپارتمان خلیج فارس

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38598527 - 051


هتل آپارتمان خوشبین

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن :38542341 - 051


هتل آپارتمان داوود

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن :38512144 - 051


هتل آپارتمان در

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن :38512347 - 051


هتل آپارتمان رنجبر

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن :38546422 - 051


هتل آپارتمان زمرد

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38599213 - 051


هتل آپارتمان الزهرا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 8514911 - 051


هتل آپارتمان زینت

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38596368 - 051


هتل آپارتمان سبحان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

 تلفن : 38518560 - 051


هتل آپارتمان سبز

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38596366 - 051


هتل آپارتمان سپهر

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38543290 - 051


هتل آپارتمان سعید

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38593500 - 051


هتل آپارتمان سفیر

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38599517 - 051


هتل آپارتمان سلاطین

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 32224449 - 051


هتل آپارتمان سیبا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38541863 - 051


هتل آپارتمان سید جلال

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان سی گل

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38547303 - 051


هتل آپارتمان شاهین

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38549951 - 051


هتل آپارتمان شباهنگ

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 8531236 - 051


هتل آپارتمان شبنم

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 3647805 - 051


هتل آپارتمان شجاعی

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38549517 - 051


هتل آپارتمان شفیعی

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38524510 - 051


هتل آپارتمان شکوفه

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38549795 - 051


هتل آپارتمان صدرا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38514456 - 051


هتل آپارتمان طاها

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا

تلفن : 38545960 - 051


هتل آپارتمان علامه مجلسی

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان علی زاده

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان عماد

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان فاخته

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان کیان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان کیش

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان کیمیا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان گل

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان گلایل

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان گلدیس

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان گوهر

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان مارال

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان الماس

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان ماهان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان ماهور

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان محبان الزهرا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان معین درباری

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان ملل

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان مهاجر

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان مهر مشهد

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان موسوی

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان میچکا

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان میعاد

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان میقات

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان نسترن

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان نصیر

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان نفیس

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان الهیه

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان پرسپولیس

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان تک

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان حمایت

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان خادم

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان داریوش

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان دانش

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان شبستان

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان نجف اشرف

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا


هتل آپارتمان نسیم شرق

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا