خط یک بی آرتی مشهد
خط یک بی آرتی مشهد

خط یک بی آر تی مشهد از انتهای خیابان امام رضا مشهد (پایانه مسافربری مشهد - ترمینال مشهد) مسیر خیابان امام رضا مشهد ضمن گذشتن از ایستگاه قطار شهری مشهد و حرم مطهر رضوی و عبور از زیر گذر حرم مطهر رضوی و وارد خیابان طبرسی مشهد شده و مسیر خود را تا بولوار طبرسی در نزدیکی ایستگاه راه آهن مشهد ادامه میدهد.