هتل پرشیا ۲

نشانی : تهران - میدان راه آهن خیابان وایعصر چهارراه مختاری

تلفن : ۵۵۴۷۲۷۲۷-۰۲۱