نشانی، آدرس و تلفن هتل آپارتمان های نزدیک به حرم در خیابان خسروی مشهد

 

هتل آپارتمان ترنج

نشانی: مشهد خیابان خسروی

نزدیکترین درب جهت تشرف به حرم رضوی : باب الجواد

تلفن : 32241275 - 051


هتل آپارتمان جواهر

نشانی: مشهد خیابان خسروی

نزدیکترین درب جهت تشرف به حرم رضوی : باب الجواد

تلفن : 32254771 - 051


هتل آپارتمان شریف

نشانی: مشهد خیابان خسروی

نزدیکترین درب جهت تشرف به حرم رضوی : باب الجواد

تلفن : 32228907 - 051


هتل آپارتمان شفق

نشانی: مشهد خیابان خسروی

نزدیکترین درب جهت تشرف به حرم رضوی : باب الجواد

تلفن : 32214870 - 051


هتل آپارتمان شقایق

نشانی: مشهد خیابان خسروی

نزدیکترین درب جهت تشرف به حرم رضوی : باب الجواد

تلفن : 32218444- 051


هتل آپارتمان المهدی

نشانی: مشهد خیابان خسروی

نزدیکترین درب جهت تشرف به حرم رضوی : باب الجواد

تلفن : 32228373 - 051