انتخاب زبان
ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
 

محل تبليغات شما

 
p>

هتل آپارتمان عمارت مشهد

هتل آپارتمان یلدا

                ليست كامل پمپ بنزين ها


آدرس

 

نوع تلمبه

نوع سوخت عرضه شده تعداد تلمبه تلفن نام مدير نام جايگاه
مشهد - خيابان 17 شهريور تاتسونو بنزين 10 3410306 آقاي عصمتي 17 شهريور
مشهد - ميدان بار رضوي گيلبارکو-تاتسونو بنزين- نفت گاز 13 3714600 آقاي هاشمي آزادي
مشهد - ميدان معلم گليبارکو- تاتسونو بنزين- نفت گاز 18 6042180 آقاي ابراهيمي ابراهيمي
مشهد - خيابان خسروي گيلبارکو بنزين 9 2224161 آقاي ثمائي امام رضا
مشهد - شهرک لشکر تاتسونو-گيلبلرکو-آداس بنزين- نفتگاز 10 6022268 آقاي اميري اميري
مشهد - بلوار جمهوري ستيه و بنزين 9 3412752 آقاي اديبي باشکوهي
مشهد - ميدان فردوسي تاتسونو- گيلبارکو بنزين 9 7261458 آقاي پزشکي پزشکي
مشهد - بلوار پيروزي تاتسونو- گيلبارکو- پيمانه بنزين نه 8786821 آقاي کرماني پيروزي
مشهد - پايانه مسافربري گيلبارکو نفت گاز 8 8599001 پايانه مسافربري ترمينال
مشهد - پليس راه طرق ديجيتال بنزين- نفت گاز 7 340016 دولتي جايگاه چهار شرکتي
مشهد - خيابان عشرت آباد ديجيتال بنزين 9 2222505 دولتي جايگاه دو شرکتي
مشهد - خيابان تهران ديجيتال بنزين 8 8544276 دولتي جايگاه سه شرکتي
مشهد - خيابان آبکوه ديجيتال بنزين - بنزين سوپر 13 8428009 دولتي جايگاه يک شرکتي
جاده سيمان تاتسونو بنزين- نفتگاز 6 2709619 آقاي کشبافان جلاليان
مشهد - بزرگراه باغچه تاتسونر بنزين- نفت گاز 14 0915113690 آقاي خطيب خطيب
مشهد - بلوارخواجه ربيع تاتسونو- تعديل- گيلبارکو بنزين 13 7242008 آقاي بشير خواجه ربيع
مشهد - ابتداي امام هادي گليبار- پيمانه بنزين- نفت گاز 11 665313 آقاي ديني ديني
طرقبه بنزين- نفتگاز 7 0512422350 آقاي محمودي طرقبه
مشهد - طلاب -خيابان محسني تاتسونو بنزين 9 2735698 آقاي فاطمي طلاب
مشهد - کيلومتر يک چناران تاتسونو- آداس بنزين- نفتگاز 8 05122673564 آقاي علي آبادي علي آبادي
مشهد - ميدان فجر پيمانه بنزين 14 2794140 آقاي علي نژاد علي نژاد
مشهد - ابتداي دانشجو تاتسونو بنزين 9 6043663 آقاي تلکو فرهنگيان
کال زرکش آداس- تاتسونو بنزين- نفتگاز 7 09151118129 آقاي آهوفر فضايلي
مشهد - پنجراه مصلي تاتسونو- گيليبارد بنزين 11 3640790 آقاي نوري نيشان
مشهد - جاده کلات گيلبارکو بنزين- نفتگاز 8 7240563 آقاي عدالتيان وليعصر
مشهد - ميدان تلويزيون تاتسونو- توکيم- تبديل بنزين 13 8439991 کامرانفر کامرانفر
مشهد - بلوار توس تاتسونو- پيمانه- گيليبارد بنزين 11 09151154227 آقاي کوهي کوهي
 
صفحه اصلي  |  فضاي شخصي شما  |  تالار گفتمان  |  معرفی شغل
ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما

 Copyright © 2014 of mehmanpazir team® (designed by Mehmanpazir) - all rights reserved