انتخاب زبان
ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
شنبه 14/06/1394
 

محل تبليغات شما

 

هتل آپارتمان عمارت مشهد

سوییت آپارتمان آسمان 

سوييت آپارتمتن طراوت
    

 3

ستاره

هتل آزادي

نام هتل
  سايت

 خيابان آزادي  مقابل باغ نادري

نشاني

32225389

فكس

 32251927-9

تلفن

 3

ستاره

 هتل ارس

نام هتل
  سايت

 بلوار فردوسي  روبروي مركز مخابرات صابري

نشاني

 37683676

فكس

37644445-6

تلفن

                

 3

ستاره

هتل اطلس

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  ميدان بيت المقدس

نشاني

 38547800

فكس

 38545061-3

تلفن

    

 3

ستاره

 هتل باختر

نام هتل
  سايت

 خيابان پاسداران

نشاني

 32253011

فكس

 32253011

تلفن

 3

ستاره

هتل بزرگ طرقبه

نام هتل
  سايت

 بلوار وكيل آباد جاده طرقبه

نشاني

 05124222009

فكس

 05124222009

تلفن

            

 3

ستاره

هتل بهارستان

نام هتل
  سايت

 خيابان امام خميني  نبش امام خميني68

نشاني

 38529050

فكس

 38524853-5

تلفن

            

 3

ستاره

هتل پارسيان

نام هتل
  سايت

 خيابان كوهسنگي  نبش كوهسنگي 15

نشاني

 38435663

فكس

 38440108-9

تلفن

            

 3

ستاره

هتل پرديس

نام هتل
  سايت

 خيابان امام خميني  ابتداي خيابان جنت

نشاني

 2223831

فكس

 2228285

تلفن

        

 3

ستاره

هتل تهران

نام هتل
  سايت

 خيابن امام رضا

نشاني

 8540046

فكس

 8540091-5

تلفن

            

 3

ستاره

هتل جم

نام هتل
  سايت

 خيابان پاسداران

نشاني

 8596044

فكس

 8590041-5

تلفن

    

 3

ستاره

 جواهري

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا

نشاني

 8511703

فكس

8591519 

تلفن

    

 3

ستاره

 جهان

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  كوچه حوض نو

نشاني

 2226074

فكس

 2250085-7

تلفن

 3

ستاره

هتل خاتم

نام هتل
  سايت

 خيابان خسروي نو

نشاني

 8596788

فكس

 8593200

تلفن

        

 3

ستاره

هتل خيام

نام هتل
  سايت

 خيابان آيت ا... شيرازي

نشاني

 2234082

فكس

 2227083

تلفن

        

 3

ستاره

هتل رز

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  ميدان فدائيان اسلام

نشاني

 

فكس

 

تلفن

    

 3

ستاره

هتل رضا

نام هتل
  سايت

 خيابان طبرسي

نشاني

 2253093

فكس

 2220320

تلفن

 3

ستاره

هتل صبا

نام هتل
  سايت

 بلوار شهيد قرني  نرسيده به ميدان فردوسي

نشاني

 7252158

فكس

 7277415-20

تلفن

    

 3

ستاره

هتل فانوس دريا

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  مقابل پمپ بنزين

نشاني

 8523430

فكس

8590050 
8514545-7

تلفن

        

 3

ستاره

هتل فردوسي

نام هتل
  سايت

 فلكه سراب  دروازه طلائي

نشاني

 2224078

فكس

 2216162-6

تلفن

            

 3

ستاره

هتل كيان

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  كوچه كربلا

نشاني

 8598629

فكس

 8517780-5

تلفن

            

 3

ستاره

هتل لاله

نام هتل
  سايت

 خيابان كوهسنگي

نشاني

 8423892

فكس

8428426-7 

تلفن

        

 3

ستاره

هتل مجتمع جهانگردي

نام هتل
  سايت

بلوار فرودگاه  خيابان پروين اعتصامي26 

نشاني

3434463

فكس

 3434467-9

تلفن

            

 3

ستاره

هتل مدائن

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا

نشاني

 8596034

فكس

 8596031-3

تلفن

     

 3

ستاره

 هتل نور

نام هتل
  سايت

 خيابان خسروي نو  نرسيده به فلكه آب

نشاني

 2232970

فكس

 2232970-4

تلفن

    

 3

ستاره

 هتل نيايش

نام هتل
  سايت

 خيابان آزادي  جنب باغ نادري

نشاني

 2218607

فكس

2218601-5 

تلفن

        

 3

ستاره

هتل آپادانا

نام هتل
  سايت

 خيابان خسروي نو  چهارراه خسروي

نشاني

 2221581

فكس

2221074 

تلفن

    

3

ستاره

هتل آفريقا

نام هتل
  سايت

 ميدان 17 شهريور  عنصري شرقي

نشاني

 3425856

فكس

 3425851-6

تلفن

        

 3

ستاره

 هتل اعيان

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  ميدان بيت المقدس  كوچه كربلا

نشاني

8549825

فكس

 8549645

تلفن

    

 3

ستاره

 هتل امير

نام هتل
  سايت

 خيابان آزادي  مقابل باغ نادري

نشاني

 2221300

فكس

 2221300-1

تلفن

 3

ستاره

 هتل پارسه

نام هتل
  سايت

 خيابان دانش غربي  خيابان كامياب  پلاك60

نشاني

 8537355

فكس

 8535303

تلفن

        

 3

ستاره

 هتل شيراز

نام هتل
  سايت

 خيابان دانشگاه

نشاني

 8443797

فكس

 8439717-8

تلفن

    

 3

ستاره

 هتل زيتون

نام هتل
  سايت

 خيابان پاسداران  جنب سينما قدس

نشاني

 8597010

فكس

 8597010

تلفن

    

 3

ستاره

 هتل صدر

نام هتل
  سايت

 خيابان دانشگاه

نشاني

 8458645-6

فكس

 8458654-6

تلفن

 3

ستاره

 هتل نگين

نام هتل
  سايت

 خيابان طبرسي

نشاني

 

فكس

 2251330-1

تلفن

 3

ستاره

 هتل فريد

نام هتل
  سايت

 خيابان احمد آباد

نشاني

 8431842

فكس

 8400502

تلفن

    

 3

ستاره

 هتل نجف اشرف

نام هتل
  سايت

 خيابان امام رضا  كوچه عيدگاه  بن بست جاويد

نشاني
 3663582-4

فكس

 3663582-4

تلفن

 3

ستاره

 هتل آذربايجان

نام هتل
  سايت

خيابان آيت ا... شيرازي  چهارراه شهداء 

نشاني

2254003-6

فكس

2254003-6

تلفن

 3

ستاره

 هتل كوثر

نام هتل
  سايت

 ضلع شمالي بازار رضا

نشاني

3664393

فكس

 3651640-3

تلفن

     
   

 

 مراكزتفريحي وديدني شهرمشهد  

 مراكزاقامتي وپذيرايي شهرمشهد

     

 مراكردرماني شهرمشهد

 

 مراكزتجاري شهرمشهد

     

 آزانس هاي مسافرتي شهرمشهد

 

 سرويسهاي خدماتي شهرمشهد

     

در مقايسه با سايت هاي مشابه نمره اين سايت چند است؟ 
صفحه اصلي  |  فضاي شخصي شما  |  تالار گفتمان  |  معرفی شغل
ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما

 Copyright © 2014 of mehmanpazir team® (designed by Mehmanpazir) - all rights reserved