5

ستاره

هتل چمران

نام هتل
  سايت

شیراز- بلوار شهید چمران- هتل بزرگ چمران

نشاني

 

فكس

 

تلفن

                    

5

ستاره

هتل بين المللي پارس

نام هتل
  سايت

 

شیراز-خیابان زند

نشاني

2307006 و 2336380

فكس

2332255

تلفن

                    

5

ستاره

هتل پرسپوليس

نام هتل
  سايت

شیراز- بلوار آزادی- حد چهارراه فاصل  حافظیه به میدان اطلسی

نشاني

 

فكس

 

تلفن

                    

5

ستاره

هتل پارسه

نام هتل
  سايت

 شیراز- خیابان زند فلکه شهرداری ارگ کریم خانی- داخل خیابان 22 بهمن-

نشاني

2223003

فكس

2226600

تلفن

                    

5

ستاره

هتل هما

نام هتل
  سايت

شیراز- میدان گاز جنب پارک آزادی  

نشاني

2288021

فكس

9 - 2288000 و 2288014

تلفن

مراكزاقامتي شیراز+
مراكزديدني شیراز+
مراكزتجاري شیراز+
سرويسهاي خدماتي شیراز+
آژانس هاي مسافرتي شیراز+
مراكزدرماني شیراز+