4

ستاره

هتل پارك سعدي

نام هتل
  سايت

شیراز، روبروی باغ جهان نما، خیابان حافظ

نشاني

 

فكس

 

تلفن

                    

4

ستاره

هتل پارك

نام هتل
  سايت

چهار راه زند , هتل پارك

نشاني

2221429

فكس

2241281-3   2221426

تلفن

                    

4

ستاره

هتل پارسيان

نام هتل
  سايت

چهار راه زند, خیابان رودکی

نشاني

2331000

فكس

 2304965-69

تلفن

مراكزاقامتي شیراز+
مراكزديدني شیراز+
مراكزتجاري شیراز+
سرويسهاي خدماتي شیراز+
آژانس هاي مسافرتي شیراز+
مراكزدرماني شیراز+