انتخاب زبان
ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت
مراكزاقامتي شیراز+
مراكزديدني شیراز+
مراكزتجاري شیراز+
سرويسهاي خدماتي شیراز+
آژانس هاي مسافرتي شیراز+
مراكزدرماني شیراز+
 
 

نام

تلفن

آدرس

22 بهمن

2242070

شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - نرسیده به فلکه مصدق

آبادان

2227537

شیراز - خیابان طالقانی

آرامش

2240703

شیراز - خیابان سعدی

آزادی

2223045

شیراز - خیابان حضرتی - بازار زرگرها

آسیا

2224264

شیراز -خیابان تختی

آل اشرف

2244924

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان تیموری

ابوذر

2245962

شیراز - چهارراه مشیر -اول قاآنی کهنه

احمدی

7294173

شیراز - خیابان حضرتی

اردیبهشت

2227351

شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - سه راه طالقانی - جنب مسجد ضراب بیگ

ارم

2222203

شیراز - چهارراه پیروزی - پاساژ امام خمینی

اروند رود

2242041

شیراز - فلکه شهرداری - خیابان دهنادی

استقلال

2227728

شیراز - فلکه شهرداری - خ دهنا

اسعدی

2249258

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

اسلامی

7393018

شیراز - خیابان حضرتی - پاساژ بلور و چینی

اصفهان

2225434

شیراز - فلکه شهرداری -ابتدای خیابان پیروزی

اعتماد

2245864

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

اقبال نو

2335153

شیراز - چهارراه مشیر - اول قاآنی کهنه

البرز

2227835

شیراز - خیابان زند - میدان مولا - اول زیر گذر

امید

2228614

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

امیر کبیر

2355431

شیراز - خیابان زند روبروی رودکی

امین

-

شیراز -خیابان تختی - روبروی بانک سپه

انتظار

2245717

شیراز -خیابان فردوسی - کوچه مدرسه شهید باقری

انوری

2338041

شیراز -خیابان زند - ابتدای خ انوری

انوشیروان

8211188

شیراز - میدان فرودگاه

ایرا پارس

2224734

شیراز - خیابان تختی - جنب بانک ملت

ایران

2223765

شیراز - چهارراه زند جنب بانک تجارت

ایران زمین

2226965

شیراز - خیابان طالقانی

بابا طاهر

2227705

شیراز -خیابان تختی - نرسیده به دروازه اصفهان

باباکوهی

2223275

شیراز - خیابان تختی - چهارراه راهنمایی

بردستان

2229451

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان تیموری

بنادر

2226211

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان حافظ - جنب پل علی بن حمزه

بنفشه

22240283

شیراز - چهارراه مشیر - اول توحید

بهارستان

7282002

شیراز - خیابان حضرتی - شاهزاده قاسم

بو علی

7292887

شیراز - خیابان حضرتی - کوچه خانقاه

بوشهر

2224221

شیراز - چهارراه مشیر - اول توحید

پاسارگاد

2244919

شیراز - چهارراه زند جنب کفش ملی

پردیس

7318608

شیراز - ضلع غربی ترمینال شهید کاراندیش

پیام

2227994

شیراز - خیابان 22 بهمن

تخت جمشید

2351124

شیراز - خیابان زند -پاساژکسرائیان

تخت طاووس

2224541

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان فردوسی

تنگستان

2222627

شیراز - چهارراه پیروزی - پاساژ تنگستان

تهران

2224747

شیراز - خیابان تختی - روبروی دبستان جاوید

توحید

2224117

شیراز - چهارراه مشیر - خیابان توحید

جاویدان

2226286

شیراز - خیابان تختی - کوچه جاوید

جم

2332708

شیراز -خیابان زند- خ انوری روبروی اهلی

جنت

2224524

شیراز - خیابان 22 بهمن - کوچه چاپارخانه

جوادیه

8202565

شیراز -دروازه کازرون -اول فخر آباد

چهار باغ

2221314

شیراز -دروازه خیابان بازار نو - کوچه روشن

چهارفصل

2223600

شیراز - خیابان توحید

چهل ستون

2221183

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان بازار نو - کوچه گلدانی

حاتم

2223912

شیراز - خیابان فردوسی - کوچه مدرسه شهید باقری

حامد

2228358

شیراز - خیابان فردوسی - کوچه مدرسه شهید باقری

حضرتی

2240127

شیراز - سه راه احمدی - خیابان حضرتی

حیدری

2223375

شیراز - خیابان لطفعلی خان زند -نرسیده به فلکه مصدق

خلیج فارس

2222729

شیراز -چهارراه مشیر -اول قاآنی کهنه

خورشید طلایی

2245812

شیراز - روبروی درب اصلی ترمینال کاراندیش

خیام

2248241

شیراز -خیابان تختی - جنب هتل ارگ

دریا

2221778

شیراز - فلکه شهرداری - ابتدای خیابان پیروزی - روبروی بانک تجارت

دشتی

2244389

شیراز - چهارراه پیروزی - مقابل بانک ملی

دلگشا

2224501

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

رامسر

2244923

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

رحمانیان

2226464

شیراز - خیابان فردوسی - کوچه روستائیان

رسالت

2228676

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

رضا

2224011

شیراز - سه راه احمدی - خیابان حضرتی

رضوان

2222581

شیراز - خیابان 22 بهمن

روشن

2221521

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان بازار نو - کوچه روشن

زند

2222949

شیراز - فلکه شهرداری - خ دهنادی

زیبا

2225120

شیراز - سه راه طالقانی - پاساژ کویتی نو

ساحل

2333193

شیراز - چهارراه مشیر

سپاهان

2225476

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

سپید

2221295

شیراز - فلکه شهرداری - خیابان نمازی

سجاد

22246632

شیراز - خیابان تختی - روبروی مسجد توکلی

سروش

2332185

شیراز - لطفعلی خان زند - جنب سینما قیام

سعادت

2227915

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

سعدی

2225126

شیراز - فلکه شهرداری -خیابان پیروزی

سعید

2223832

شیراز - چهارراه پیروزی

سهیل

2244313

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان بازار نو

سیاوشی

7291477

شیراز - خیابان قاآنی کهنه پاساژ

سیروس

2223646

شیراز - خیابان 22 بهمن

شفق

2220453

شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - سه راه احمدی

شناسا

8214162

شیراز - بولوار امیر کبیر - روبروی شرکت نفت

شهرزاد

2226356

شیراز - خهیابان توحید - پاساژ دشتی

شهرضا

7291302

شیراز - خیابان حضرتی

شهسوار

2225121

شیراز - دروازه اصفهان - خ تختی

شکوفه

2221257

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

شکوه

2228854

شیراز - سه راه مدبر - کوچه شماره 1

شیراز

2227535

شیراز - خیابان 22 بهمن - روبروی مخابرات

صاحب

7292514

شیراز - خیابان حضرتی -پاساژبلور و چینی

صفا

2223369

شیراز - خیابان فردوسی - کوچه روستائیان

صفاهان شهاب

2226312-14

شیراز -خیابان تختی بالاتر از چهارراه راهنمایی

طوس

2247261

شیراز - ابتدای خیابان رودکی

عدالت

2240588

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان فردوسی

عماد

2228855

شیراز - خیابان 22 بهمن - کوچه مدرسه شهید کاراندیش

فتح

2226944

شیراز - خیابان فردوسی - کوچه نرسیده به چهارراه هجرت

فردوسی

2339260

شیراز- خیابان زند - روبروی کاخ نور

فروردین

8214032

شیراز - میدان فرودگاه

فیروز

2224459

شیراز - دروازه اصفهان - جنب حمام یزدانی

قائم

2226686

شیراز - خیابان تختی - جنب باسکول

قدس

7293212

شیراز - خیابان حضرتی

قیام

2243574

شیراز - فلکه شهرداری - ابتدای خیابان پیروزی - روبروی دبیرستان نمازی

گل و بلبل

2221750

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

گلستان

2225676

شیراز -چهارراه مشیر -اول قاآنی کهنه

گلشن

2227826

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان تیموری

گله داری

2240673

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

گلها

2332729

شیراز -خیابان زند - بین انوری و خیام

گیتی

2224286

شیراز - دروازه اصفهان - اول خ فردوسی

لارستان

2226631

شیراز -خیابان تختی نرسیده به دروازه اصفهان

ماه

2225608

شیراز - خیابان فردوسی - کوچه روستائیان

محمدی

2220296

شیراز - خیابان لطفعلی خان زند - نرسیده به فلکه مصدق

محمدیه

8206146

شیراز - میدان فرودگاه

مختاری

7292792

شیراز - خیابان حضرتی - کوچه افشار

مرمر

2332895

شیراز - خیابان نادر - چهارراه گمرک

معصومی

2228124

شیراز -خیابان تختی -روبروی بانک ملت

ملت

2350784

شیراز - خیابان توحید - پاساژ فکری

مهدی

2225595

شیراز - سه راه نمازی - خیابان لطفعلی خان زند - پاساژ بندر

میلاد

2224390

شیراز - روبروی شاهچراغ (ع)-اول خیابان شهید دستغیب

ناز

226808

شیراز - دروازه اصفهان - خیابان بازار نو

نصر

2350121

شیراز - بین پارامونت و چهارراه خیرات

نقش جهان

2222756

شیراز - خیابان طالقانی

نور

2226040

شیراز - چهارراه مشیر - بازار کویتی ها

نوشیروان نو

-

شیراز - میدان فرودگاه

هاشمی

2225270

شیراز - خیابان پیروزی - روبروی دبیرستان نمازی

هدایت

2222663

شیراز - خیابان هجرت

والفجر

7292334

شیراز -خیابان حضرتی

وحدت

2224508

شیراز - خیابان 22 بهمن - کوچه شماره 1

وصال

2241074

شیراز - خیابان فردوسی - چهارراه هجرت

ولی عصر

2226565

شیراز - خیابان تختی

کسری

2334957

شیراز - خیابان زند - ابتدای خ انوری

کوروش

2221256

شیراز - دروازه اصفهان - کوچه افراسیابی

کیوان

2221622

شیراز - خیابان ناصر خسرو - پشت ارگ

یاس

2222021

شیراز - سه راه نمازی و چهارراه مشیری - کوچه 66

 
صفحه اصلي  |  فضاي شخصي شما  |  تالار گفتمان  |  معرفی شغل
ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت

 Copyright © 2014 of mehmanpazir team® (designed by Mehmanpazir) - all rights reserved